ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด

 โทร.035-391-600
โทรสาร.035-391-602