ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด